Referencer

Chr. Hansen projektledelsessupport

Projektledelsessupport

Chr. Hansen, udvidelse af fermenteringsanlæg

Udvidelsen af fermenteringsanlægget var et forretningskritisk projekt for Chr. Hansen, fordi den maksimale produktionskapacitet ikke kunne følge med salget.

Aconsil blev kontaktet for at hjælpe med projektet:  

  • Projektlederen havde brug for assistance til den daglige håndtering af møder
  • Projektets tidslinje var i fare for at skride, og der var behov for at skabe overblik over udeståender
  • Der skulle bl.a. indføres et system til at håndtere sikkerhed og planlægning af nedlukning 

Sammen med Chr. Hansen fandt Aconsil frem til en løsning med direkte projektledersupport, der hjalp projektlederen med at få projektet på sporet. Aconsil var med til at sikre, at projektet blev færdigt til tiden med en begrænset nedlukning af produktionen. 

 

Billede fra møde

Projektledelse

Stor medicinalvirksomhed, projektering og løft af GMP-niveau i produktionen

 

Aconsil hjalp en stor medicinalvirksomhed med at løfte et 3 Star-projekt fra idé til projekt på fire uger. Medicinalvirksomheden producerer forskellige kvartinære ammoniumforbindelser (quats-produkter) til den farmaceutiske industri. Målet var at producere billigere og bibeholde eksisterende kapacitet ved at samle produktionen i to faciliteter i stedet for fire.

Med detaljeret planlægning og præcis projektering hjalp Aconsil med at opnå en G1-godkendelse. Efter at have gennemført Conceptual Design (CD) gik vi til G2 med et budget og en tidsplan, der stemte overens med det oprindeligt estimerede og havde endda løftet GMP-niveauet i produktionen med de valgte løsninger.

Med det nye design kunne kunden desuden nedklassificere en ATEX-zone, udnytte eksisterende utilities, designe en rengøringsvenlig løsning og forbedre den eksisterende fyldefacilitet.

Projektledelse

Projektledelse

AGC Biologics A/S, greenfield-fabrik – fra feasibility-studie til basic design

Da en af Danmarks hurtigst voksende medicinalvirksomheder skulle igangsætte en historisk stor investering (1,2 mia. kr.), blev Aconsil bedt om at varetage projektledelsen.

Aconsil blev inddraget i det meget tidlige projektforløb og forestod gennemførelse af feasibility-studiet med udarbejdelse af diverse scenarieanalyser og beslutningsoplæg. Alt i tæt samarbejde med AGC’s senior management. 

I umiddelbart forlængelse fortsatte Aconsil projektledelsen af projektet i såvel conceptual design-fasen som basic design-fasen, hvor Aconsils projektleder agerede på AGC’s vegne i interaktionen med brugerorganisationer, myndigheder, rådgivere, entreprenører og interne/eksterne stakeholders generelt. 

Projektledelsen af projektet (greenfield-fabrik med produktion, laboratorie, lager og kontor ~ 19.000 m²) blev efter basic design overdraget til en nyansat projektdirektør, som skal afslutte projektet (2023). 

Aconsils projektleder er (1½ år efter overdragelsen af projektledelsen) fortsat en integreret del af projektet og indgår i projektets styregruppe.

Involvering af Aconsil i projektet gjorde det muligt for AGC at initiere projektet uden selv at have den fornødne projektledelseskompetence til at gennemføre et projekt i denne størrelse. Det meget tætte og tillidsfulde samarbejde mellem Aconsil og AGC’s senior management var afgørende for, at AGC havde tillid til, at en ekstern samarbejdspartner kunne forvalte denne strategiske og forretningskritiske opgave.

CSL Bering projektledelsessupport

Projektledelsessupport

CSL Behring, styring af designfasen, pulverhåndteringsenhed

CSL Behring i Schweiz har bygget et komplet nyt produktionssite. Aconsil har ydet ingeniørsupport siden 2017, og en af de seneste opgaver var at styre designfasen af pulvertransport-systemet inkl. batch-dokumentation.

Hos CSL Behring var kommunikation, dokumentationsflow og rapportering mellem leverandør og kunde mangelfuld. Det gav forsinkelser. Aconsil udviklede en enkel, men effektiv, måde at spore dokumentleveringen på og sparede to-tre dages ekspeditionstid pr. dokumentpakke. Som bonus førte den reducerede ekspeditionstid på 14 % til et fald i ændringsanmodninger og ekstra omkostninger fra leverandøren.

 
Mand ved tank

Projektledelsessupport

AGC Biologics A/S, strategisk og taktisk niveau

En af Danmarks hurtigst voksende medicinalvirksomheder stod for at igangsætte et forretningskritisk ombygningsprojekt, der omfattede 50 % af deres produktionslokaler. Det stod klart for dem, at de havde brug for ekstern projektledelsesstøtte til at gennemføre projektet.

Der blev valgt en konstellation med en seniorprojektleder fra Aconsil, som indgik i projektets ledelsesteam og samtidigt blev en del af projektets styregruppe.

Udover generel projektledelsessparring hjalp Aconsil bl.a. med at opbygge projektbudgetstruktur og tilhørende økonomirapporteringer, etablere entreprenørkontraktparadigmer,  varetage contract management og etablere koncept for månedsrapportering til senior management. 

Herudover hjalp Aconsil med generel optimering af diverse projektledelsesopgaver (udarbejdelse af kommunikationsstrategi, diverse økonomianalyser, kontraktforhandlinger, leverandøropfølgning m.m.).  

Integrering af en erfaren og ligeværdig sparringspartner i projektledelsesteamet var en væsentligt grund til, at projektet kom i mål til tiden.

Stor medicinalvirksomhed projektledelse

Projektledelse

Stor medicinalvirksomhed, design af purified water distributionssystem

Da en af Danmarks store medicinalvirksomheder skulle have nyt distributionssystem til renset vand, var det et forretningskritisk projekt, fordi systemet påvirkede hele produktionen.

Vandsystemet var bygget op som et drikkevandssystem med blandt andet dead legs, hvor den stillestående tilstand øgede risikoen for mikrobiologisk vækst. Derfor blev rørene hver dag skyllet igennem med 2 x 2,5 m3 rent vand. Det gav både et omfattende vandspild og var besværligt. 

Sammen med Engineering partneren udviklede Aconsil det grundlæggende design til et nyt rørsystem. Aconsil havde desuden ansvar for udbudsfasen og procurement på de forskellige udbud og stod for projektledelsen på udførelsen af det nye rørsystem. 

Projektet blev færdigt før tid med en besparelse på 20 % og en begrænset nedlukning af produktionen. 

AGC Biologics

Projektledelsessupport

AGC Biologics A/S, operationelt og taktisk niveau

 

 

I forbindelse med flere samtidige ombygningsprojekter (produktions- og laboratoriefaciliteter) med meget stramme tidsplaner, stod det klart, at der var brug for at aflaste projektlederne, så de kunne frigøre kritisk tid til den overordnede projektledelse.

En af Aconsils yngre PM supportere blev sat på opgaven. Vedkommende blev integreret i projektorganisationerne og blev de respektive projektlederes “højre hånd”.   

Aconsil hjalp med diverse projektledelsessupport opgaver, fx løbende projektøkonomiopfølgning –  inklusive kommunikation med leverandører, rådgivere og interne stakeholders – fakturahåndtering, udarbejdelse af præsentationer til styregruppe- og teammøder, opfølgning på aktionslister, udarbejdelse af ferieplaner, kontakt og distributionslister, udarbejdelse af beslutningsoplæg og meget andet. 

Supporten fra Aconsil var et væsentligt bidrag til den succesfulde projektgennemførelse, da projektlederen blev aflastet fra de rutineprægede og tidskrævende projektledelsesopgaver og dermed i langt højere grad end normalt kunne fokusere på den overordnede projektledelse.