Projektledelsessupport

Der kan være mere end rigeligt at se til som projektleder, og det kan være en god idé at engagere en projektledelsessupporter til at aflaste projektlederen. Vi har specialiseret os i at levere projektledelsessupport og cost controlling på højt fagligt niveau. Ved at agere som projektlederens højre hånd sikrer vi, at projektlederen kan frigøre kritisk kapacitet til at komme på forkant med projektet.

At drive store, komplekse projekter sikkert i mål kræver overblik og overskud. Projektlederens dage er ofte lange og stressende. Vedkommende skal tage stilling til mange komplekse problemstillinger og adskillige rutineprægede opgaver – og der er kun lidt tid til refleksion.

Det kan være givet godt ud at aflaste projektlederen med en projektledelsessupporter. Vi yder projektledelsessupport på strategisk, taktisk og operationelt niveau afhængig af, hvad projektlederen har brug for.

Operationelt og taktisk niveau

På det operationelle og taktiske niveau får projektlederen hjælp til de mere rutineprægede opgaver, fx månedsrapportering, økonomi- og tidsopfølgning, præsentationer, opfølgning på risk mitigations osv. 

Dvs. at projektlederen får hjælp til alle de opgaver, som kan være tidskrævende og rutineprægede for den erfarne projektleder, men som ikke kan uddelegeres til projektorganisationen. 

Projektledelsessupporteren vil typisk være en ung, struktureret og dedikeret ingeniør med masser gå-på-mod.

Taktisk og strategisk niveau

På det taktiske og strategiske niveau får projektlederen hjælp til at løse projektets strategiske og taktiske udfordringer fra en ligeværdig sparringspartner.

Det drejer sig fx om opgaver som organisering af projektet, udarbejdelse og implementering af projektopfølgnings-strukturer (scope/budget/tid/risk), udarbejdelse af kommunikationsstrategier og procurement-strategier. 

Det kan også dreje sig om generel sparring i forbindelse med interaktion med projektets interne og eksterne interessenter. 

Projektledelsessupporteren vil typisk være en seniorprojektleder med masser af erfaring fra egen ledelse af store projekter.

Projektledersupport-model

Cost controlling

Det er afgørende for projektets succes, at der er styr på projektøkonomien, og at opdaterede økonomiske nøgletal hurtigt og præcist kan genereres på let kommunikerbar vis. Det er en disciplin, Aconsil har mange års erfaring med.

Vi hjælper fra projektets start med at etablere budgetstruktur og budgetplanlægning til løbende projektopfølgning med konsolideret økonomistatus, cash forecasting mv. og identificering og rapportering af projektets kritiske nøgleparametre.

Vi bistår ligeledes med strukturering og udarbejdelse af økonomi månedsrapporter og/eller dash-boards, som projektlederen kan anvende i sin kommunikation til projektgruppen, styregruppen eller andre relevante stakeholders.

Online-projektstyringsværktøj

I Aconsil anbefaler vi at benytte et online-projektstyringsværktøj til at organisere projektet og sikre fremdrift. Værktøjet er et effektivt redskab til fx at holde strukturerede tavlemøder og give et fælles overblik over opgaverne. Med et online-projektstyringsværktøj, som fx Planner, der er en del af Office 365-pakken, kan opgaverne prioriteres med klare opgavebeskrivelser, deadlines og kommunikation mellem teamets medlemmer.

 

Vores projektledelsessupportere kan hjælpe projektlederen med at skabe et solidt overblik, der er nøje afstemt med projektets specifikke behov.

Opgaver inden for projektledelsessupport

Udarbejdelse af præsentationer og projektmateriale

Koordinering og kommunikation

Planlægning og opfølgning

Ligeværdig sparringspartner for projektlederen

Aconsil ikon